Bromssträcka – ett par perspektiv på tid och reaktionsmönster

3 januari, 2013

Under den tid det tar för dig att reagera, dvs att flytta foten till bromsen och att påbörja bromsningen, rullar fordonet en viss sträcka, reaktionssträcka. Reaktionssträckans längd ökar i proportion till hastigheten och är beroende av din reaktionstid och fordonets hastighet. Normal reaktionstid är en sekund. Under en sekund förflyttar sig din motorcykel eller bil 10 meter vid 36 km/h, 20 meter vid 72 km/h osv. Nybörjare har ofta längre reaktionssträckor på grund av bristande rutin — de tvekar, medan den rutinerade föraren har insett risken och intagit broms- och hand-lingsberedskap. Detta gör att vana förare kan stanna sitt fordon på kortare vägsträcka än ovana, eftersom reaktionssträckan väsentligt förkortas.

YouTube Preview Image

En beräkning av reaktionssträckan som inte ligger alltför långt från verkligheten kan du göra genom att multiplicera första siffran i hastigheten med 3. Under den tid det tar för dig att stanna bilen, dvs från det att du trampar på bromsen till det att bilen står stilla åtgår en viss sträcka; bromssträckan. Bromssträckans längd är beroende av din hastighet, väglag, vägens lutning, bromsarnas och däckens skick och hur du utför bromsningen. Ökar du hastigheten från 35 till 70 km/h blir broms-sträckan vid 70 km/h fyra gånger längre än vid 35 km/h. Det beror på den levande kraftens ökning. Ökar du din hastighet från 35 till 105 km/h, dvs du kör 3 gånger så fort, blir bromssträckan nio gånger längre. Bromssträckan ökar alltså med kvadraten på hastighetsökningen.

  • 2 gånger högre hastighet = 4 gånger längre bromssträcka (2×2)
  • 3 gånger högre hastighet = 9 gånger längre bromssträcka (3×3)
  • 4 gånger högre hastighet = 16 gånger längre bromssträcka (4×4)

Det finns flera sätt att bromsa. Den förare som planerar sin körning genom att i tid lätta på gasen och låta farten sjunka sparar fordonets bromsar samtidigt som säkerheten ökar.

I oväntade situationer måste man kunna bromsa korrekt. Att låsta hjul är olämpligt med tanke på styr-förmågan har vi redan nämnt. Målet är att bromsa så hårt som möjligt, utan att hjulen låses, redan vid bromsningens början. Om bilen inte har låsningsfria bromsar och hjulen låser sig, gäller det att snabbt minska på bromstrycket. Den sammanlagda längden av reaktionssträcka och bromssträcka kallas stoppsträcka. För att kunna stanna i tid måste du känna till hur stoppsträckan förändras beroende på hastighet, väglag etc.

Entry Filed under: Hastigheter. Posted in  Hastigheter .Trackbacks/Pingbacks

  1. » Trafikkunskap kommer av viljan och nödvändigheten av att lära Min Väg, om bilkörning, trafik & körkort

Leave a comment

Required

Required, hidden

« Tillbaka till textkommentarer

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Senaste inläggen

Kategorier

RSS Nyheter från Trafikverket